57.

Chopsuey

58.

Sa bambusom i gljivama

59.

Na sečuanski način*

60.

Na vrućoj ploči*

*ljuto